Documento e prazos para a declaración xurada necesaria para acollerse á exoneración da cota colexial do segundo trimestre de 2020

Destinada a colexiados/as en situación de vulnerabilidade económica por mor da crise sanitaria pola Covid-19

23 Jul 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Cumprindo un dos acordos adoptados na Asemblea Xeral Ordinaria celebrada polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) o pasado 18 de xullo, adxuntamos modelo da declaración xurada que os e as colexiados/as deberán cumprimentar para, no caso de atoparse en circunstancias de vulnerabilidade económica por mor da crise sanitaria pola Covid-19, poidan acollerse á exoneración da cota colexial correspondente ao segundo trimestre deste ano.

O prazo establecido para o enchemento da devandita declaración xurada será desde o luns 27 de xullo ata o domingo 2 de agosto/2020.

Documento y plazos para la declaración jurada necesaria para acogerse a la exoneración de la cuota colegial del segundo trimestre de 2020

Destinada a colegiados/as en situación de vulnerabilidad económica a causa de la crisis sanitaria por la Covid-19

Cumpliendo uno de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria celebrada por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) el pasado 18 de julio, adjuntamos modelo de la  declaración jurada que los y las colegiados/as deberán cumplimentar para, en el caso de encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad económica a causa de la crisis sanitaria por la Covid-19, puedan acogerse a la exoneración de la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre de este año.

El plazo establecido para la cumplimentación de dicha declaración jurada será desde el lunes 27 de julio hasta el domingo 2 de agosto/2020.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas