Inscrición gratuíta para profesionais e estudantes de Fisioterapia no I Congreso COVID-19

Celebrarase de forma telemática os días 13-19 do próximo mes de setembro, promovido de maneira conxunta por máis 30 sociedades científicas de todas as disciplinas e especialidades sanitarias, entre elas a Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)

22 Jul 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) convida aos e as fisioterapeutas de Galicia a participar de maneira totalmente gratuíta no I Congreso COVID-19 celebrarase de forma telemática entre o 13 e o 19 do próximo mes de setembro, promovido de maneira conxunta por máis 30 sociedades científicas de todas as disciplinas e especialidades sanitarias, entre elas a propia AEF.

Potenciar e poñer en valor o traballo colaborativo e a multidisciplinariedade na investigación e na xestión clínica e sanitaria da pandemia por Covid-19, poñendo en común entre todas as disciplinas sanitarias implicadas na loita contra a pandemia as leccións e ensinos que poden extraerse da crise sanitaria, así como os cambios que débense poñer en marcha de cara ao futuro, son os principais obxectivos do I Congreso COVID-19, no que poderán participar de maneira gratuíta todos os profesionais sanitarios, investigadores e estudantes de Ciencias da Saúde que así o desexen, inscribíndose a través da páxina web: https://congresocovid19.es

Inscripción gratuita para profesionales y estudiantes de Fisioterapia en el I Congreso COVID-19

Se celebrará de forma telemática los días 13-19 del próximo mes de septiembre, promovido de manera conjunta por más 30 sociedades científicas de todas las disciplinas y especialidades sanitarias, entre ellas la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) invita a los y las fisioterapeutas de Galicia a participar de manera totalmente gratuita en el I Congreso COVID-19 se celebrará de forma telemática entre el 13 y el 19 del próximo mes de septiembre, promovido de manera conjunta por más 30 sociedades científicas de todas las disciplinas y especialidades sanitarias, entre ellas la propia AEF.

Potenciar y poner en valor el trabajo colaborativo y la multidisciplinariedad en la investigación y en la gestión clínica y sanitaria de la pandemia por Covid-19, poniendo en común entre todas las disciplinas sanitarias implicadas en la lucha contra la pandemia las lecciones y enseñanzas que pueden extraerse la crisis sanitaria, así como los cambios que se deben poner en marcha de cara al futuro, son los principales objetivos del I Congreso COVID-19, en el que podrán participar de manera gratuita todos los profesionales sanitarios, investigadores y estudiantes de Ciencias de la Salud que así lo deseen, inscribiéndose a través de la página web https://congresocovid19.es

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas