Os retos da Fisioterapia nos tempos da covid-19, eixo central do novo número de revista oficial do CoFiGa

As entrevistas a Ricardo Rodrigues Gomes (UCI), a Fernanda Filgueiras Gándara (AP) e ás decanas das dúas Facultades de Fisioterapia de Galicia, compleméntanse cunha descrición da intensa actividade desenvolvida dende o CoFiGa, ofrecendo unha visión global de como se ten vivido a crise sanitaria nos diferentes ámbitos de actuación da Fisioterapia

03 Jul 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Fisioterapia como profesión de referencia para xestionar as secuelas derivadas da covid-19 é o eixo central do novo número da revista Fisioterapia  Galega, na que inclúese un Editorial da Xunta de Goberno do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sobre as actuacións desenvolvidas pola institución colexial nos tempos da pandemia, así como unhas interesantes entrevistas a Ricardo Rodrigues Gomes, un dos fisioterapeutas participantes no protocolo de intervención temperá de Fisioterapia en covid-19 que situou ao hospital Álvaro Cunqueiro como referente nacional durante a crise sanitaria; a Fernanda Filgueiras Gándara, fisioterapeuta de Atención Primaria na área Sanitaria da Coruña, que ofrece a súa visión do experimentado nas Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) durante a emerxencia sanitaria, describindo tamén como se está retomando a actividade cales son os principais retos de futuro no primeiro nivel asistencial da sanidade pública galega; e ás decanas das dúas Facultades de Fisioterapia de Galicia, Luz González Doniz e Eva María  Lantarón Caeiro, que explican como se viviu nos centros universitarios que dirixen a crise sanitaria e avanzan como será o próximo curso 2020-2021.

O novo número de Fisioterapia Galega tamén inclúe información sobre as propostas plantexadas desde a Xunta de Goberno do CoFiGa aos diferentes partidos e formacións políticas que concorren ás Eleccións ao Parlamento de Galicia do próximo 12 de xullo co obxectivo de impulsar o potencial dos e as fisioterapeutas de Galicia diante da “nova realidade” derivada da crise sanitaria desencadeada pola pandemia da covid-19.

O esforzo realizado dende o CoFiGa para distribuír entre os e as fisioterapeutas galegos que o solicitaron un total de 95 000 máscaras hixiénicas, 50 400 luvas, 6 500 batas e 2 150 pantallas de protección cedidas polo Sergas para o colectivo; a intensa programación de actividades de formación continuada on-line desenvolvida nos últimos meses; así como a relación dos próximos cursos a desenvolver, xa de maneira presencial, a partir do próximo mes de setembro, completan a temática abordada no novo número de Fisioterapia Galega.

O número 56 da revista Fisioterapia Galega que edita o CoFiGa pódese descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_36.1593769924.pdf

Los retos de la Fisioterapia en los tiempos de la covid-19, eje central del nuevo número de la revista oficial del CoFiGa

Las entrevistas a Ricardo Rodrigues Gomes (UCI do Álvaro Cunqueiro), a Fernanda Filgueiras Gándara (Atención Primaria) y a las decanas de las dos Facultades de Fisioterapia de Galicia (Luz González Doniz y Eva María Lantarón Caeiro), se complementan con una descripción de la intensa actividad desarrollada desde el CoFiGa, ofreciendo con todo ello una visión global de cómo se ha vivido la crisis sanitaria en los diferentes ámbitos de actuación de la Fisioterapia

La Fisioterapia como profesión de referencia para gestionar las secuelas derivadas de la covid-19 es el eje central del nuevo número de la revista Fisioterapia Galega, en la que se incluye un Editorial de la Junta de Gobierno del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sobre las actuaciones desarrolladas por la institución colegial en los tiempos de la pandemia, así como unas interesantes entrevistas a Ricardo Rodrigues Gomes, uno de los fisioterapeutas participantes en el protocolo de intervención temprana de Fisioterapia en covid-19 que ha situado al hospital Álvaro Cunqueiro como referente nacional durante la crisis sanitaria; a Fernanda Filgueiras Gándara, fisioterapeuta de Atención Primaria en el Área Sanitaria de A Coruña, que ofrece su visión de lo experimentado en las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) durante la emergencia sanitaria, describiendo también cómo se está retomando la actividad cuáles son los principales retos de futuro en el primer nivel asistencial de la sanidad pública gallega; y a las decanas de las dos Facultades de Fisioterapia de Galicia, Luz González Doniz y Eva María Lantarón Caeiro, que explican cómo se ha vivido en los centros universitarios que dirigen la crisis sanitaria y avanzan cómo será el próximo curso 2020-2021.

El nuevo número de Fisioterapia Galega también incluye información sobre las propuestas planteadas desde la Junta de Gobierno del CoFiGa a los diferentes partidos y formaciones políticas que concurren a las Elecciones al Parlamento de Galicia del próximo 12 de julio con el objetivo de impulsar el potencial de los y las fisioterapeutas de Galicia ante la “nueva realidad” derivada de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia covid-19.

El esfuerzo realizado desde el CoFiGa para distribuir entre los y las fisioterapeutas gallegos que lo solicitaron un total de 95 000 mascarillas higiénicas, 50 400 guantes, 6 500 batas y 2 150 pantallas de protección cedidas por el Sergas para el colectivo; la intensa programación de actividades de formación continuada on-line desarrollada en los últimos meses; así como la relación de los próximos cursos a desarrollar, ya de manera presencial, a partir del próximo mes de septiembre, completan la temática abordada en el nuevo número de Fisioterapia Galega.

El número 56 de la revista Fisioterapia Galega que edita el CoFiGa se puede descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_36.1593769924.pdf

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas