Xornadas online sobre “Fisioterapia e proceso oncolóxico: comunicación interprofesional e divulgación poboacional”

Organizadas polo Colexio de Fisioterapeutas das Illas Baleares, celébranse os días 19 e 20 de xuño/2020

18 Jun 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Cunha perspectiva multidisciplinar, o Colexio de Fisioterapeutas das Illas Baleares organiza os próximos días 19 e 20 de xuño/2020 unhas xornadas sobre “Fisioterapia e proceso oncolóxico: comunicación interprofesional e divulgación poboacional”, que por primeira vez celébranse en formato online, con acceso gratuíto para fisioterapeutas colexiados/as de toda España.

Durante as xornadas abordaranse aspectos como a coordinación interdisciplinar na prevención e tratamentos oncolóxicos, a importancia do exercicio terapéutico e dunha adecuada nutrición, así como  a transcendencia das habilidades comunicacionales para saber transmitir dunha forma asertiva e eficaz aspectos complexos ou situacións difíciles.

Toda a información sobre estas xornadas e os enlaces para conectar en: http://www.colfisiobalear.org/es/jornada-oncologica-2020/

Jornadas online sobre “Fisioterapia y proceso oncológico: comunicación interprofesional y divulgación poblacional”

Organizadas por el Colegio de Fisioterapeutas de las Islas Baleares, se celebran los días 19 y 20 de junio/2020

Con una perspectiva multidisciplinar, el Colegio de Fisioterapeutas de las Islas Baleares organiza los próximos días 19 y 20 de junio/2020 unas jornadas sobre “Fisioterapia y proceso oncológico: comunicación interprofesional y divulgación poblacional”, que por primera vez se celebran en formato online, con acceso gratuito para fisioterapeutas colegiados/as de toda España.

Durante las jornadas se abordarán aspectos como la coordinación interdisciplinar en la prevención y tratamientos oncológicos, la importancia del ejercicio terapéutico y de una adecuada nutrición, así como  la trascendencia de las habilidades comunicacionales para saber transmitir de una forma asertiva y eficaz aspectos complejos o situaciones difíciles:

Toda la información sobre estas jornadas y los enlaces para conectar en: http://www.colfisiobalear.org/es/jornada-oncologica-2020/

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas