CoFiGa convoca Asemblea Xeral Ordinaria

Celebrarase de forma presencial e telemática o vindeiro sábado 18 de xullo/2020 na sede institucional, co obxectivo de garantir as medidas de seguridade fronte o contaxio por SARS-Cov-2

17 Jun 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de poder garantir as medidas de prevención contra o contaxio por SARS-Cov-2 durante a celebración da próxima Asemblea Xeral Ordinaria de colexiados/as do CoFiGa, a Xunta de Goberno optou por celebrala na súa sede institucional, programando, sempre que as circunstancias permítano, a Asemblea Xeral de final de ano na provincia de Pontevedra.

A pesar de que a súa primeira intención era celebrar a próxima Asemblea Xeral Ordinaria na zona sur de Galicia, tal e como correspondería, e tras valorar varias alternativas para a súa celebración, a decisión adoptada pola Xunta de Goberno do CoFiGa obedece á imposibilidade de celebrala tanto na delegación en Vigo (por mor do reducido aforo disponible) como na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (xa que a normativa vixente establece que as instalacións universitarias permanezan pechadas ao público ata o inicio do próximo curso académico 2020-2021.

Estase a traballar tamén, como novidade, para que dita Asemblea poda ser seguida en directo por vía telemática previa inscripción.

Por todo iso, e para favorecer ao máximo as garantías de seguridade, ao longo desta semana incorporarase na páxina web institucional do CoFiGa un  banner para que os e as colexiados/as poidan confirmar a súa asistencia, presencial ou telemática, á Asemblea Xeral Ordinaria que queda convocada para o vindeiro sábado 18 de xullo/2020, ás 10:00  h en primeira convocatoria e ás 10:30  h en segunda convocatoria, na sede institucional do  CoFiGa: Praza Alfonso  XIII, número 8, baixo, 15008 A Coruña.

CoFiGa convoca Asamblea General Ordinaria

Se celebrará de forma presencial y telemática el próximo sábado 18 de julio/2020 en la sede institucional, con el objetivo de garantizar las medidas de seguridad frente al contagio por SARS-Cov-2

Con el objetivo de poder garantizar las medidas de prevención contra el contagio por SARS-Cov-2 durante la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria de colegiados/as del CoFiGa, la Junta de Gobierno ha optado por celebrarla en su sede institucional, programando, siempre que las circunstancias lo permitan, la Asamblea General de final de año en la provincia de Pontevedra.

Pese a que su primera intención era celebrar la próxima Asamblea General Ordinaria en la zona sur de Galicia, tal y como correspondería, y tras valorar varias alternativas para su celebración, la decisión adoptada por la Junta de Gobierno del CoFiGa obedece a la imposibilidad de celebrarla tanto en la delegación en Vigo (a causa del reducido aforo disponible) como en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra (ya que la normativa vigente establece que las instalaciones universitarias permanezcan cerradas al público hasta el inicio del próximo curso académico 2020-2021).

Se está trabajando además, como novedad, para que dicha Asamblea pueda ser seguida en directo por vía telemática previa inscripción.

Por todo ello, y para favorecer al máximo las garantías de seguridad, a lo largo de esta semana se incorporará en la página web institucional del CoFiGa un banner para que los y las colegiados/as puedan confirmar su asistencia, presencial o telemática, a la Asamblea General Ordinaria que queda convocada para el próximo sábado 18 de julio/2020, a las 10:00 h en primera convocatoria y a las 10:30 h en segunda convocatoria, en la sede institucional del CoFiGa: Plaza Alfonso XIII, número 8, bajo, 15008 A Coruña. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas