I Xornada Nacional de Calidade Asistencial en Unidades Hospitalarias de Fisioterapia

Encontro online e gratuíto, previa inscrición, a celebrar o venres 19 de xuño/2020

10 Jun 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

De acceso gratuíto previa inscrición, o próximo 19 de xuño/2020 desenvólvese a I Xornada Nacional de Calidade Asistencial en Unidades Hospitalarias de Fisioterapia, un encontro online organizado polo Grupo de Investigación Práctica Baseada na Evidencia e Xestión Asistencial nos Servizos de Saúde (PBECASS) que ten por obxectivos presentar as bases da xestión de calidade en Fisioterapia, proporcionar exemplos de éxito na xestión de calidade hospitalaria e presentar os indicadores de calidade para os servizos hospitalarios de Fisioterapia propostos desde o grupo de traballo organizador do grupo investigador.

As inscricións para participar na I Xornada Nacional de Calidade Asistencial en Unidades Hospitalarias de Fisioterapia pódense formalizar en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-wnQ3fJUBrjcW4nfgvP-7BR0nbhkDKv_zWP_18lghEdVfw/viewform

Toda a información sobre a Xornada en: https://pbecass.com/divulgacion/ijornadacalidadasistencialfisioterapia

I Jornada Nacional de Calidad Asistencial en Unidades Hospitalarias de Fisioterapia

Encuentro online y gratuito, previa inscripción, a celebrar el viernes 19 de junio

De acceso gratuito previa inscripción, el próximo 19 de junio se desarrolla la I Jornada Nacional de Calidad Asistencial en Unidades Hospitalarias de Fisioterapia, un encuentro online organizado por el Grupo de Investigación Práctica Basada en la Evidencia y Gestión Asistencial en los Servicios de Salud (PBECASS) que tiene por objetivos presentar las bases de la gestión de calidad en Fisioterapia, proporcionar ejemplos de éxito en la gestión de calidad hospitalaria y presentar los indicadores de calidad para los servicios hospitalarios de Fisioterapia propuestos desde el grupo de trabajo organizador del grupo investigador.

Las inscripciones para participar en la I Jornada Nacional de Calidad Asistencial en Unidades Hospitalarias de Fisioterapia se pueden formalizar en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-wnQ3fJUBrjcW4nfgvP-7BR0nbhkDKv_zWP_18lghEdVfw/viewform

Toda la información sobre la Jornada en: https://pbecass.com/divulgacion/ijornadacalidadasistencialfisioterapia

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas