CoFiGa distribúe unha nova remesa de material de protección cedido polo Sergas para uso do colectivo

Poderá realizarse unha solicitude por centro sanitario/autónomo, inscribíndose nunha lista de pedidos creada para o efecto

08 Jun 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) volve abrir un proceso solicitar o envío dunha nova remesa de material de protección cedido polo Sergas para uso do colectivo, tal e como informa a Xunta de Goberno no circular adxunta.

Para solicitar o envío de lotes desta nova remesa de material de protección, os e as fisioterapeutas terán que anotarse, a partir das 08:00 horas do mércores 10 de xuño ata as 08:00 horas do venres 12 de xuño/2020, na lista de pedidos aberta na en:  https://forms.gle/AWHUj8uAFMNSu33A9

Soamente pódese facer unha solicitude por centro sanitario/autónomo (aspecto que en ambos os casos terase que acreditar achegando o número de rexistro sanitario). Non é imprescindible que dita solicitude realícea o titular do centro.

Tramitarase o envío dos lotes unha vez realizouse o pago dos gastos de envío (5,71 € IVE incluído) para o que recibirán os e as solicitantes unha ligazón á pasarela de pago.

CoFiGa distribuye una nueva remesa de material cedido por el Sergas para uso del colectivo

Podrá realizarse una solicitud por centro sanitario /autónomo, inscribiéndose en una lista de pedidos creada al efecto

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) vuelve a abrir un proceso solicitar el envío de una nueva remesa de material de protección cedido por el Sergas para uso del colectivo, tal y como informa la Junta de Gobierno en la circular adjunta.

Para solicitar el envío de lotes de esta nueva remesa de material de protección, los y las fisioterapeutas tendrán que anotarse, a partir de las 08:00 horas del miércoles 10 de junio hasta las 08:00 horas del viernes 12 de junio/2020, en la lista de pedidos abierta en: https://forms.gle/AWHUj8uAFMNSu33A9

Solamente se puede hacer una solicitud por centro sanitario/autónomo (aspecto que en ambos casos se tendrá que acreditar aportando el número de registro sanitario). No es imprescindible que dicha solicitud la realice el titular del centro.

Se tramitará el envío de los lotes una vez se haya realizado el pago de los gastos de envío (5,71 € IVA incluido) para lo cual recibirán los y las solicitantes un enlace a la pasarela de pago.

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas