CGCFE organiza un curso online e gratuíto sobre actualización de coñecementos de Fisioterapia na afectación por Covid-19

Co obxectivo de que os e as fisioterapeutas poidan proporcionar ás persoas afectadas o tratamento máis adecuado segundo as particulares características da evolución da enfermidade

20 May 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de que os e as fisioterapeutas poidan proporcionar ás persoas afectadas pola  Covid-19 o tratamento máis adecuado segundo as particulares características da evolución da enfermidade, o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) está a organizar un curso online e gratuíto sobre actualización de coñecementos de Fisioterapia na afectación da Covid-19.

Trátase dun curso, de 25 horas de duración, no que se abordarán aspectos como a abordaxe de Fisioterapia tanto en pacientes con Covid-19 como de pacientes que sufran e superen a enfermidade, incluíndo tamén un bloque no que se instruirá sobre as ferramentas necesarias para o fisioterapeuta para manter contacto co paciente sen xerar perigo de contaxio.

Os e as fisioterapeutas colexiados CoFiGa xa poden inscribirse a través da seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/formacion/1/Cursos-del-Colegio/248/Actualizacion-en-Fisioterapia-en-la-afectacion-de-pacientes-del-COVI-19

El CGCFE organiza un curso online y gratuito sobre actualización de conocimientos de Fisioterapia en la afectación por Covid-19

Con el objetivo de que los y las fisioterapeutas puedan proporcionar a las personas afectadas el tratamiento más adecuado según las particulares características de la evolución de la enfermedad

Con el objetivo de que los y las fisioterapeutas puedan proporcionar a las personas afectadas por la Covid-19 el tratamiento más adecuado según las particulares características de la evolución de la enfermedad, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) está organizando un curso online y gratuito sobre actualización de conocimientos de Fisioterapia en la afectación de la Covid-19.

Se trata de un curso, de 25 horas de duración, en el que se abordarán aspectos como el abordaje de Fisioterapia tanto en pacientes con Covid-19 como de pacientes que hayan sufrido y superado la enfermedad, incluyendo también un bloque en el que se instruirá sobre las herramientas necesarias para el fisioterapeuta para mantener contacto con el paciente sin generar peligro de contagio.

Los y las fisioterapeutas colegiados CoFiGa ya pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/formacion/1/Cursos-del-Colegio/248/Actualizacion-en-Fisioterapia-en-la-afectacion-de-pacientes-del-COVI-19

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas