“Recomendacións para a atención fisioterápica a pacientes afectados por infección Covid-19 desde Atención Primaria e Comunitaria”, novo documento que a AEF-APySC pon ao dispor do colectivo e das autoridades sanitarias

Ofrece orientacións sobre a atención organizada por tipos de pacientes e intervencións de Fisioterapia en cada caso

18 May 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de orientar aos e as fisioterapeutas que exercen en Atención Primaria para abordar a situación sanitaria provocada pola Covid-19, servindo de guía para reorganizar a actividade de Fisioterapia neste nivel asistencial, tanto no referido a normas hixiénicas e de protección como aos tipos de atención presencial e non presencial relacionados coas patoloxías susceptibles de ser atendidas por Fisioterapia, a Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria e Saúde Comunitaria (AEF-APySC) pon ao dispor do colectivo e das autoridades sanitarias un novo documento con recomendacións para a atención organizada por tipos de pacientes e intervencións de Fisioterapia en cada caso.

Este novo documento elaborado pola AEF-APySC, titulado “Recomendacións para a atención fisioterápica a pacientes afectados por infección Covid-19 desde Atención Primaria e Comunitaria”, complementa o editado o pasado 21 de abril/2020 sobre “Reordenación da actividade de Fisioterapia en Atención Primaria”.

Ambos os documentos foron enviados tanto ao Ministerio de Sanidade como ás Consellerías de Sanidade/Saúde das diferentes comunidades autónomas, coa intención de que lles poida servir de orientación na ordenación da actividade asistencial de Fisioterapia en Atención Primaria e ofreza apoio a todos aqueles compañeiros que desenvolven o seu traballo neste nivel de asistencia.

En ambos avógase pola necesidade de aumentar os persoais de Fisioterapia de Atención Primaria e Comunitaria debido á demanda de atención a novos problemas de saúde, ao novo modo de traballo que supón a implementación da teleasistencia e á pertinencia de contar con fisioterapeutas con formación específica en Fisioterapia Cardiorrespiratoria, para que en colaboración con servizos hospitalarios, préstese asistencia na súa contorna habitual de residencia, aos casos máis graves tras o alta hospitalaria.

“Recomendaciones para la atención fisioterápica a pacientes afectados por infección Covid-19 desde Atención Primaria y Comunitaria”, nuevo documento que la AEF-APySC pone a disposición del colectivo y de las autoridades sanitarias

Ofrece orientaciones sobre la atención organizada por tipos de pacientes e intervenciones de Fisioterapia en cada caso

Con el objetivo de orientar a los y las fisioterapeutas que ejercen en Atención Primaria para abordar la situación sanitaria provocada por la Covid-19, sirviendo de guía para reorganizar la actividad de Fisioterapia en este nivel asistencial, tanto en lo referido a normas higiénicas y de protección como a los tipos de atención presencial y no presencial relacionados con las patologías susceptibles de ser atendidas por Fisioterapia, la Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC) pone a disposición del colectivo y de las autoridades sanitarias un nuevo documento con recomendaciones para la atención organizada por tipos de pacientes e intervenciones de Fisioterapia en cada caso.

Este nuevo documento elaborado por la AEF-APySC, titulado “Recomendaciones para la atención fisioterápica a pacientes afectados por infección Covid-19 desde Atención Primaria y Comunitaria”, complementa el editado el pasado 21 de abril/2020 sobre “Reordenación de la actividad de Fisioterapia en Atención Primaria”.

Ambos documentos han sido enviados tanto al Ministerio de Sanidad como a las Consejerías de Sanidad/Salud de las diferentes comunidades autónomas con la intención de que les pueda servir de orientación en la ordenación de la actividad asistencial de Fisioterapia en Atención Primaria y ofrezca apoyo a todos aquellos compañeros que desarrollan su trabajo en este nivel de asistencia.

En ambos se aboga por la necesidad de aumentar las plantillas de Fisioterapia de Atención Primaria y Comunitaria debido a la demanda de atención a nuevos problemas de salud, al nuevo modo de trabajo que supone la implementación de la teleasistencia y a la pertinencia de contar con fisioterapeutas con formación específica en Fisioterapia Cardiorrespiratoria, para que en colaboración con servicios hospitalarios, se preste asistencia en su entorno habitual de residencia, a los casos más graves tras el alta hospitalaria.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas