Carteis do CoFiGa con consellos para un correcto uso de mascarillas e luvas contra o contaxio por Covid-19

Deseñados polo noso compañeiro Juan Aramburu Peña

18 May 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) facilita aos/ás colexiados/as e á cidadanía en xeral uns carteis con infografías explicativas sobre todos os pasos a seguir para conseguir un correcto uso de mascarillas e luvas, elementos fundamentais e necesarios para evitar contaxios por Covid-19.

Lembrar que a enfermidade Covid-19 pode transmitirse ao inhalar pingas expulsadas por unha persoa enferma que tose, esbirra ou exhala, e tamén ao tocar superficies contaminadas por estas pingas e logo tocarnos os ollos, nariz ou boca.

É por iso recomendable complementar o frecuente lavado de mans co uso de máscaras e luvas, pero para que resulten efectivos é necesario seguir unhas pautas esenciais para poñerse, levar e quitar correctamente estes elementos de protección. 

CoFiGa agradece a colaboración do noso compañeiro Juan Aramburu Peña no deseño das infografías que se están a facilitar ao colectivo para a súa utilización nos seus lugares de traballo.

Os carteis pódense descargar en formato PDF, para a súa impresión, nos documentos adxuntos.

Carteles del CoFiGa con consejos para un correcto uso de mascarillas y guantes contra el contagio por Covid-19

Diseñados por nuestro compañero Juan Aramburu Peña

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) facilita a los/as colegiados/as y a la ciudadanía en general unos carteles con infografías explicativas sobre las todos los pasos a seguir para conseguir un correcto uso de mascarillas y guantes, elementos fundamentales y necesarios para evitar contagios por Covid-19.

Recordar que la enfermedad Covid-19 puede transmitirse al inhalar gotas expulsadas por una persona enferma que tose, estornuda o exhala, y también al tocar superficies contaminadas por estas gotas y luego tocarnos los ojos, nariz o boca.

Es por ello recomendable complementar el frecuente lavado de manos con el uso de mascarillas y guantes, pero para que resulten efectivos es necesario seguir unas pautas esenciales para ponerse, llevar y quitar correctamente estos elementos de protección.  

CoFiGa agradece la colaboración de nuestro compañero Juan Aramburu Peña en el diseño de las infografías que se están facilitando al colectivo para su utilización en sus lugares de trabajo.

Los carteles se pueden descargar en formato PDF, para su impresión, en los documentos adjuntos.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas