Información sobre os requisitos que debe cumprir o material de protección contra a Covid-19 para avalar a súa eficacia

Co obxectivo de facilitar a súa adquisición por parte dos/as colexiados/as

14 May 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de resolver as numerosas consultas realizadas polos/as colexiados/as en torno a adquisición dos diferentes tipos de material de protección contra o contaxio por Covid-19 existentes no mercado, desde o CoFiGa facilitamos documentación na que se especifican as características e requisitos técnicos que deben cumprir para garantir a súa función, así como a documentación e certificación que deben incluír para avalala.

Información sobre los requisitos que debe cumplir el material de protección contra la Covid-19 para avalar su eficacia

Con el objetivo de facilitar su adquisición por parte de los/as colegiados/as

Con el objetivo de resolver las numerosas consultas realizadas por los/as colegiados/as en torno la adquisición de los diferentes tipos de material de protección contra el contagio por Covid-19 existentes en el mercado, desde el CoFiGa facilitamos documentación en la que se especifican las características y requisitos técnicos que deben cumplir para garantizar su función, así como la documentación y certificación que deben incluir para avalarla. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas