CoFiGa suspende sine die o pago da cuota colexial do segundo trimestre do 2020

Una decisión que queda supeditada a súa aprobación definitiva na próxima Asamblea Xeral

25 Mar 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Diante da situación actual de emerxencia provocada polo COVID-19, a Xunta de Goberno do CoFiGa tomou a decisión de suspender sine die o pago da cota colexial correspondente ao segundo trimestre deste ano 2020.

Lembra así mesmo que todos/as aqueles/as compañeiros/as que atópanse en situación de desemprego, poderán comunicalo ao CoFiGa a través do formulario creado para ese efecto, co que directamente veranse exonerados do pago da cota.

Aclarar non obstante que, en cumprimento dos Estatutos do CoFiGa e tendo en conta que os orzamentos do 2020 foron aprobados en Asemblea, a Xunta de Gobierno do CoFiGa aclara que non poderá tomarse unha decisión definitiva aos respecto ata a celebración da seguinte Asamblea Xeral, na que a Xunta de Goberno exporá diferentes opción, someténdose a decisión final a votación dos/as colexiados/as.

CoFiGa suspende sine die el pago de la cuota colegial del segundo trimestre del 2020

Una decisión que queda supeditada a su aprobación definitiva en la próxima  Asamblea General

Delante de la situación actual de emergencia provocada por el  COVID-19, la Xunta de Gobierno del CoFiGa tomó la decisión de suspender sine die el pago de la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre de este año 2020.

Recuerda asimismo que todos/as aquellos/as compañeros/as que se encuentran en situación de desempleo, podrán comunicarlo al CoFiGa a través del formulario creado a tal efecto, con lo que directamente se verán exonerados del pagado de la cuota.

Aclarar no obstante que, en cumplimiento de los Estatutos del CoFiGa y toda vez que los presupuestos del 2020 fueron aprobados en Asamblea, la Xunta de Gobierno aclara que no podrá tomarse una decisión definitiva al respeto hasta la celebración de la siguiente  Asamblea General, en la que la Xunta de Gobierno expondrá diferentes opciones, sometiéndose la decisión final a la votación de los/las colegiados/as.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas