Fisioterapia e exercicio: acudir ao fisioterapeuta se existe dor ou lesión é fundamental para garantir un bo adestramento

Na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ deste mes, o CoFiGa aborda as sinerxias entre Fisioterapia e adestramento físico, explica as diferenzas entre a función do preparador físico e do fisioterapeuta e incide na importancia de acudir ao fisioterapeuta de forma previa e posterior ao adestramento nos casos nos que exista dor

30 Ene 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Acudir ao fisioterapeuta no caso de sentir dor ou de estar en fase de recuperación dunha lesión, é fundamental para garantir un bo adestramento e evitar posibles doenzas, tal e como aseguran dende o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Esta é unha das consideracións do primeiro videoconsello do ano 2020 dentro da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, que este mes aborda as sinerxias entre Fisioterapia e adestramento físico:

- GA: https://youtu.be/xpG5qyDiMDk

- ES: https://youtu.be/ohtTtDADwJo

 No videoconsello, os fisioterapeutas animan á poboación para levar a cabo os seus propósitos de ano novo e acudir ao ximnasio para poñerse en forma da man dun preparador físico, que será o encargado de pautarlles que facer, como facelo e cantas veces, entre outras cousas.

Pero tamén inciden na importancia de poñerse en mans dun fisioterapeuta sempre que exista risco de lesión, ou cando aparezan sensacións que se afastan da normalidade. “Nestes casos, é o fisioterapeuta o profesional encargado da recuperación do paciente para que poida volver adestrar con normalidade”, explican desde o CoFiGa.

Neste sentido, os fisioterapeutas galegos inciden na importancia de “coñecer e separar as funcións de cada un dos profesionais que entran en xogo nun adestramento para que os progresos sexan o máis satisfactorios posibles e evitemos lesións”.

En definitiva, “se queremos competir ou progresar nos adestramentos deportivos, o preparador físico é o profesional adecuado, pero se experimentamos malas sensacións ou dor, será o fisioterapeuta ao que debemos consultar para evitar problemas maiores”, conclúen, resaltando que “estas recomendacións tamén deben telas en conta aquelas persoas que fan exercicio con menor frecuencia”.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Fisioterapia y ejercicio: acudir al fisioterapeuta si existe dolor o lesión es fundamental para garantizar un buen entrenamiento

En campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ de este mes de enero, CoFiGa aborda las sinergias entre Fisioterapia entrenamiento físico, explica las diferencias entre la función del preparador físico y del fisioterapeuta e incide en la importancia de acudir al fisioterapeuta de forma previa y posterior al entrenamiento en los casos en los que exista dolor

Acudir al fisioterapeuta si existe dolor o si se está en fase de recuperación de una lesión es fundamental para garantizar un buen entrenamiento y evitar posibles dolencias, tal y como aseguran desde el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa):

Esta es una de las consideraciones del primer videoconsejo de 2020 de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, que este mes aborda las sinergias entre fisioterapia y entrenamiento físico:

- ES: https://youtu.be/ohtTtDADwJo

- GA: https://youtu.be/xpG5qyDiMDk

En el videoconsejo, los fisioterapeutas animan a la población a llevar a cabo sus propósitos de año nuevo y acudir al gimnasio a ponerse en forma de la mano de un preparador físico, que será el encargado de pautarles qué hacer, cómo hacerlo y cuántas veces, entre otras cosas.

Pero también inciden en la importancia de ponerse en manos de un fisioterapeuta siempre que exista riesgo de lesión, o cuando aparezcan sensaciones que se alejan de la normalidad. “En estos casos, es el fisioterapeuta el profesional encargado de la recuperación del paciente para que pueda volver a entrenar con normalidad”, explican desde el CoFiGa.

En este sentido, los fisioterapeutas gallegos inciden en la importancia de “conocer y separar las funciones de cada uno de los profesionales que entran en juego en un entrenamiento para que los progresos sean lo más satisfactorios posibles y evitemos lesiones”.

En definitiva, “si queremos competir o progresar en los entrenamientos deportivos, el preparador físico es el profesional adecuado, pero si experimentamos malas sensaciones o dolor, será el fisioterapeuta al que debemos consultar para evitar problemas mayores”, concluyen, resaltando que “estas recomendaciones también deben tenerlas en cuenta aquellas personas que hacen ejercicio con menor frecuencia”.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas