O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca a Asemblea Xeral Ordinaria 2019

A celebrar o sábado 14 de decembro na sede institucional, a partir das 10:00/10:30 horas

13 Nov 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para o día sábado 14 do próximo mes de decembro a celebración da súa Asemblea Xeral Ordinaria 2019, que se celebrará na súa sede institucional (praza Alfonso  XIII, 8. A Coruña), dando comezo ás 10:00/10:30 horas en primeira e segunda convocatoria.

A Xunta de Goberno do CoFiGa presentará a aprobación da Asemblea Xeral Ordinaria o plan de actividades e o orzamento para o ano 2020, así como a adaptación a unha linguaxe inclusiva do Código Deontolóxico da Fisioterapia galega.

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca la Asamblea General Ordinaria 2019

A celebrar el sábado 14 de diciembre en sede institucional, a partir de las 10:00/10:30 horas

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para el día sábado 14 del próximo mes de diciembre la celebración de su Asamblea General Ordinaria 2019, que se celebrará en su sede institucional (plaza Alfonso XIII, 8. A Coruña), dando comienzo a las 10:00/10:30 horas en primera y segunda convocatoria.

La Junta de Gobierno del CoFiGa presentará a aprobación de la Asamblea General Ordinaria el plan de actividades y el presupuesto para el año 2020, así como la adaptación a un lenguaje inclusivo del Código Deontológico de la Fisioterapia gallega.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas