Reivindicando o acceso directo e a plena autonomía do fisioterapeuta como profesional sanitario de referencia na atención socio-sanitaria da cronicidade e a dependencia derivadas do progresivo envellecemento da poboación

No marco do XVI Congreso Nacional que, organizado pola AEF e o CoFiGa, converteu a pasada fin de semana á capital de Galicia no epicentro da Fisioterapia nacional e internacional con máis de 500 asistentes

11 Nov 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Reestruturar o sistema de atención socio-sanitaria permitindo á poboación ter acceso directo á Fisioterapia e concedendo a plena autonomía no desenvolvemento profesional das e os fisioterapeutas no sistema público de saúde, son medidas que, segundo púxose de manifesto no XVI Congreso Nacional de Fisioterapia celebrado os pasados días 8 e 9 de novembro en Santiago de Compostela, facilitarían unha atención socio-sanitaria moito máis áxil e alixeirarían entre outros aspectos a presión asistencial nas consultas de Atención Primaria que provoca a cronicidade e os problemas de saúde derivados do incremento na esperanza de vida da poboación, diminuíndo con iso o elevado custo económico do actual procedemento socio-asistencial.

Durante o intenso programa científico desenvolto no XVI Congreso Nacional de Fisioterapia organizado na capital de Galicia pola Asociación Española de Fisioterapeutas ( AEF) e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia ( CoFiGa), os máis de 500 asistentes seguiron activamente os relatorios, talleres e comunicacións impartidas por expertos nacionais e internacionais, nas que se evidenciou e posto en valor a efectividade dunha adecuada implementación dos fisioterapeutas como profesionais sanitarios de referencia para manter as máximas capacidades funcionais das persoas nun preocupante contexto social caracterizado polos elevados e crecentes índices de dependencia xerados polas enfermidades crónicas e o envellecemento da poboación.

As reivindicacións realizadas polo colectivo da Fisioterapia española foron recollidas polo xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, nun acto inaugural do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia que estivo presidido polo alcalde de Santiago e no que os presidentes da AEF e do CoFiGa, Fernando Ramos e Gustavo Paseiro, estiveron acompañados polo vicepresidente da Rexión Europea da Confederación Mundial da Fisioterapia (ER-WCPT), Roland  Craps; polo asesor de asuntos profesionais da Confederación Mundial da Fisioterapia (WCPT), o fisioterapeuta español Pablo Davó Cabra; e polos presidentes do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) e da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), Miguel Villafaina e Fausto Barbero.

O acto inaugural tamén contou coa presenza virtual da presidenta da ER-WCPT, Esther-Mary D'Arcy, que felicitou á AEF e ao CoFiGa pola conmemoración dos seus respectivos 50 e 20 aniversarios, animando aos fisioterapeutas españois a continuar o seu labor de promoción, proxección e desenvolvemento da profesión.

Reivindicando el acceso directo y la plena autonomía del fisioterapeuta como profesional sanitario de referencia en la atención socio-sanitaria de la cronicidad y la dependencia derivadas del progresivo envejecimiento de la población

En el marco del XVI Congreso Nacional que, organizado por la AEF y el CoFiGa, convirtió el pasado fin de semana a la capital de Galicia en el epicentro de la Fisioterapia nacional e internacional con más de 500 asistentes

Reestructurar el sistema de atención socio-sanitaria permitiendo a la población tener acceso directo a la Fisioterapia y concediendo la plena autonomía en el desarrollo profesional de las y los fisioterapeutas en el sistema público de salud, son medidas que, según se puso de manifiesto en el XVI Congreso Nacional de Fisioterapia celebrado los pasados días 8 y 9 de noviembre en Santiago de Compostela, facilitarían una atención socio-sanitaria mucho más ágil y aligerarían entre otros aspectos la presión asistencial en las consultas de Atención Primaria que provoca la cronicidad y los problemas de salud derivados del incremento en la esperanza de vida de la población, disminuyendo con ello el elevado coste económico del actual procedimiento socio-asistencial.

Durante el intenso programa científico desarrollado en el XVI Congreso Nacional de Fisioterapia organizado en la capital de Galicia por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), los más de 500 asistentes siguieron activamente las ponencias, talleres y comunicaciones impartidas por expertos nacionales e internacionales, en las que se ha evidenciado y puesto en valor la efectividad de una adecuada implementación de los fisioterapeutas como profesionales sanitarios de referencia para mantener las máximas capacidades funcionales de las personas en un preocupante contexto social caracterizado por los elevados y crecientes índices de dependencia generados por las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población.

Las reivindicaciones realizadas por el colectivo de la Fisioterapia española fueron recogidas por el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, en un acto inaugural del XVI Congreso Nacional de Fisioterapia que estuvo presidido por el alcalde de Santiago y en el que los presidentes de la AEF y del CoFiGa, Fernando Ramos y Gustavo Paseiro, estuvieron acompañados por el vicepresidente de la Región Europea de la Confederación Mundial de la Fisioterapia (ER-WCPT), Roland Craps; del asesor de asuntos profesionales de la Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT), el fisioterapeuta español Pablo Davó Cabra; y por los presidentes del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), Miguel Villafaina y Fausto Barbero.

El acto inaugural también contó con la presencia virtual de la presidenta de la ER-WCPT, Esther-Mary D'Arcy, que felicitó a la AEF y al CoFiGa por la conmemoración de sus respectivos 50 y 20 aniversarios, animando a los fisioterapeutas españoles a continuar su labor de promoción, proyección y desarrollo de la profesión. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres