Recomendan a vacinación antigripal dos/as profesionais da Saúde e do alumnado en prácticas en centros sanitarios

Para non actuar como fonte transmisora do virus entre os/as pacientes

24 Oct 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Non actuar como fonte transmisora do virus entre os e as pacientes é o principal motivo polo que o Sergas recomenda a vacinación antigripal de todas e todos os profesionais da Saúde e do alumnado que realice prácticas en centros sanitarios.

Tamén fan extensible esta recomendación a todas as personas empregadas en centros sanitarios, servizos e establecementos sanitarios, tanto de atención primaria como de especializada, públicos ou privados; persoas que traballen en institucións xeriátricas ou en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente as que teñan contacto continuo con persoas vulnerables; e persoas que proporcionen coidados domiciliarios a pacientes de alto risco ou a persoas maiores.

A campaña antigripal posta en marcha polo Sergas este ano desenvólvese en máis de 900 puntos de vacinación situados nas distintas áreas sanitarias e prolongarase ata o 27 de decembro deste ano.

Destaca como novidade desta campaña a inclusión como grupos de risco dos nenos e nenas prematuros/as (<32 semanas de xestación), de entre 6 meses e 2 anos, así como de todas as persoas con trastornos da coagulación.

Como en anos anteriores, a Consellería de Sanidade mantén activa unha web temática sobre a gripe como principal portal de información para a sociedade e os profesionais, na que se actualiza toda a información técnica e os datos de evolución da campaña: https://gripe.sergas.es/

Recomiendan la vacunación antigripal de los/as profesionales de la Salud y del alumnado en prácticas en centros sanitarios

Para no actuar como fuente transmisora del virus entre los/as pacientes

No actuar como fuente transmisora del virus entre los y las pacientes es el principal motivo por los que el Sergas recomienda la vacunación antigripal de todas y todos los profesionales de la Salud y del alumnado que realice prácticas en centros sanitarios.

También hacen extensible esta recomendación a las personas empleadas en centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como de especializada, públicos o privados; personas que trabajen en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente las que tengan contacto continuo con personas vulnerables; y personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o a personas mayores.

La campaña antigripal puesta en marcha por el Sergas este año se desarrolla en más de 900 puntos de vacunación situados en las distintas áreas sanitarias y se prolongará hasta el 27 de diciembre de este año.

Destaca como novedad de esta campaña la inclusión como grupos de riesgo de los niños y niñas prematuros/as (<32 semanas de gestación), de entre 6 meses y 2 años, así como de todas las personas con trastornos de la coagulación.

Como en años anteriores, la Consellería de Sanidad mantiene activa una web temática sobre la gripe como principal portal de información para la sociedad y los profesionales, en la que se actualiza toda la información técnica y los datos de evolución de la campaña: https://gripe.sergas.es/

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres