Fisioterapia Pelviperineolóxica como aliada das mulleres durante a menopausa

Coincidindo coa celebración do Día Mundial da Menopausa, o videoconsello deste mes de outubro da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ pon en valor a Fisioterapia para paliar a sintomatoloxía e afeccións causadas por este proceso natural que afecta as mulleres entre os 45-55 anos

17 Oct 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Fisioterapia Pelviperineolóxica constitúe unha gran aliada para mitigar os síntomas asociados á menopausa, unha etapa na vida das mulleres que xeralmente favorece a aparición dunha sintomatoloxía característica e mesmo de certas patoloxías, como osteoporose, dores musculares ou incontinencias.

Así o poñen de manifesto os fisioterapeutas de Galicia no videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ correspondente ao mes de outubro, coincidindo coa celebración do Día Mundial da Menopausa, no que inciden nos beneficios da Fisioterapia para mellorar a calidade de vida das mulleres nesta etapa da súa vida:

GA: https://youtu.be/4W_dYSNAWOg

ES: https://youtu.be/VaC4xgcL15U

A menopausa non é unha enfermidade, é un proceso fisiolóxico natural que se produce nas mulleres entre os 45-55 anos. Ocorre cando os ovarios deixan de producir hormonas como os estróxenos e a proxesterona, o que conleva á progresiva desaparición da menstruación. Isto provoca nas mulleres unha serie de cambios fisiolóxicos, metabólicos e hormonais e unha sintomatoloxía característica: sofocos, palpitacións, mareos, problemas de soño, cambios no estado de ánimo, dificultades para a concentración, dores de cabeza…

Estes cambios fisiolóxicos, metabólicos e hormonais que a menopausa produce nas mulleres tamén poden chegar a provocar certas patoloxías; como a osteoporose, dores musculares ou incontinencias.

O aumento da graxa corporal e a diminución da masa e ósea que se producen durante a menopausa provocan habitualmente dores musculares e incrementan o risco de padecer osteoporose.

Incontinencia urinaria, secura vaxinal ou dor durante as relacións sexuais, estreñimento, incontinencia fecal… son outros síntomas que adoitan aparecer durante a menopausa.

A menopausa tamén pode ser consecuencia dunha intervención cirúrxica, por exemplo cando se realiza unha  ooforectomía (extirpación dos ovarios). Neste caso comeza inmediatamente, sen transición e sen importar a idade da muller.

Beneficios da Fisioterapia Pelviperineolóxica

Para paliar todos estes síntomas, os fisioterapeutas especializados en Pelviperineoloxía levan a cabo unha abordaxe integral tratando todo tipo de síntomas e patoloxías uroxinecológicas asociadas á menopausa.

Utilizan para iso diferentes técnicas, como unha correcta aprendizaxe dos exercicios de Kegel e/ou de ximnasia abdominal hipopresiva, Biofeedback (monitoraxe das contraccións da musculatura do solo pélvico mediante unha sonda de presión, co que a paciente aprende a integrar esa musculatura nas súas actividades da vida diaria), Electroestimulación (que tamén se utiliza para modular a dor, mellorar o retorno venoso e aumentar a forza e ton muscular) e Terapia Manual Perineal (mellora os tecidos aumentando a súa vascularización e osixenación, elastificándolos, normalizando o ton muscular e inhibindo os puntos dolorosos).

Outras técnicas utilizadas polos fisioterapeutas na abordaxe dos síntomas da menopausa son Termoterapia, Magnetoterapia, Punción Seca e a corrección postural global.

A evidencia científica ten demostrado que estas técnicas desenvoltas polos fisioterapeutas especializados en Pelviperineoloxía contribúen a paliar e mesmo eliminar todas estas afeccións provocadas pola menopausa.

Por todo iso, o videoconsello recomenda ás mulleres que atravesan esta etapa da súa vida que non deixen que a menopausa limite a súa vida cotiá e que acudan ao fisioterapeuta para mellorar a súa calidade de vida.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Según indican los fisioterapeutas de Galicia en su videoconsejo del mes de octubre:

Fisioterapia Pelviperineológica como aliada de las mujeres durante la menopausia

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Menopausia, el videoconsejo de este mes de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ pone en valor la Fisioterapia para paliar la sintomatología y afecciones causadas por este proceso natural que afecta a las mujeres entre los 45-55 años

La Fisioterapia Pelviperineológica constituye una gran aliada para mitigar los síntomas asociados a la menopausia, una etapa en la vida de las mujeres que generalmente favorece la aparición de una sintomatología característica e incluso de ciertas patologías, como osteoporosis, dolores musculares o incontinencias.

Así los ponen de manifiesto los fisioterapeutas de Galicia en el videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ correspondiente al mes de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Menopausia, en el que inciden en los beneficios de la Fisioterapia para mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa de su vida:

ES: https://youtu.be/VaC4xgcL15U

GA: https://youtu.be/4W_dYSNAWOg

La menopausia no es una enfermedad, es un proceso fisiológico natural que se produce en las mujeres entre los 45-55 años. Ocurre cuando los ovarios dejan de producir hormonas como los estrógenos y la progesterona, lo que conlleva a la progresiva desaparición de la menstruación. Esto provoca en las mujeres una serie de cambios fisiológicos, metabólicos y hormonales y una sintomatología característica: sofocos, palpitaciones, mareos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, dificultades para la concentración, dolores de cabeza…

Estos cambios fisiológicos, metabólicos y hormonales que la menopausia produce en las mujeres también pueden llegar a provocar ciertas patologías; como la osteoporosis, dolores musculares o incontinencias.

El aumento de la grasa corporal y la disminución de la masa y ósea que se producen durante la menopausia provocan habitualmente dolores musculares e incrementan el riesgo de padecer osteoporosis.

Incontinencia urinaria, sequedad vaginal o dolor durante las relaciones sexuales, estreñimiento, incontinencia fecal… son otros síntomas que suelen aparecer durante la menopausia.

La menopausia también puede ser consecuencia de una intervención quirúrgica, por ejemplo cuando se realiza una ooforectomía (extirpación de los ovarios). En este caso comienza inmediatamente, sin transición y sin importar la edad de la mujer.

Beneficios de la Fisioterapia Pelviperineológica

Para paliar todos estos síntomas, los fisioterapeutas especializados en Pelviperineología llevan a cabo un abordaje integral tratando todo tipo de síntomas y patologías uroginecológicas asociadas a la menopausia.

Utilizan para ello diferentes técnicas, como un correcto aprendizaje de los ejercicios de Kegel y/o de gimnasia abdominal hipopresiva, Biofeedback (monitorización de las contracciones de la musculatura del suelo pélvico mediante una sonda de presión, con el que la paciente aprende a integrar esa musculatura en sus actividades de la vida diaria), Electroestimulación (que también se utiliza para modular a dolor, mejorar el retorno venoso y aumentar la fuerza y tono muscular) y Terapia Manual Perineal (mejora los tejidos aumentando su vascularización y oxigenación, elastificándolos, normalizando el tono muscular e inhibiendo los puntos dolorosos).

Otras técnicas utilizadas por los fisioterapeutas en el abordaje de los síntomas de la menopausia son Termoterapia, Magnetoterapia, Punción Seca y la corrección postural global.

La evidencia científica ha demostrado que estas técnicas desarrolladas por los fisioterapeutas especializados en Pelviperineología contribuyen a paliar e incluso eliminar todas estas afecciones provocadas por la menopausia.

Por todo ello, el videoconsejo recomienda a las mujeres que atraviesan esta etapa de su vida que no dejen que la menopausia limite su vida cotidiana y que acudan al fisioterapeuta para mejorar su calidad de vida.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres