O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas España (CGCFE) celebra eleccións o día 23 o próximo mes de novembro

Para renovar os cargos de presidente, vicepresidente, secretario xeral, vicesecretario xeral, tesoureiro, vicetesorero e vogais I, II e III do seu Comité Executivo

26 Sep 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) celebrará o día 23 do próximo novembro as eleccións para cubrir durante os próximos catros anos os cargos de presidente, vicepresidente, secretario xeral, vicesecretario xeral, tesoureiro, vicetesoreiro e vogais I, II e III do seu Comité Executivo.

As eleccións desenvolveranse entre as 13 e 14 horas do próximo no hotel Paseo da arte (rúa Atocha, 123), de Madrid, seguindo as pautas do Regulamento Electoral adxunto.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas España (CGCFE) celebra elecciones el día 23 el próximo mes de noviembre

Para renovar los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, vicesecretario general, tesorero, vicetesorero y vocales I, II y III de su Comité Ejecutivo

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España celebrará el día 23 del próximo noviembre las elecciones para cubrir durante los próximos cuatros años los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, vicesecretario general, tesorero, vicetesorero y vocales I, II y III de su Comité Ejecutivo.

Las elecciones se desarrollarán entre las 13 y 14 horas del próximo en el hotel Paseo del Arte (calle Atocha, 123), de Madrid, siguiendo las pautas del Reglamento Electoral adjunto.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres