CoFiGa denuncia a promoción que realízase en Termatalia de centros de supostas terapias alternativas e/ou naturais que carecen de acreditación e homologación para a prestación de servizos sanitarios

Por atentar contra o dereito á saúde da poboación e contravir a regulación de publicidade sanitaria

23 Sep 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O  Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) denuncia a promoción e exhibición que desde a Feira Internacional de Turismo Termal de Galicia “Termatalia” realízase de centros de supostas terapias alternativas e/ou naturais que non están acreditados nin homologados para a presentación de servizos sanitarios e nos que, con todo, realízanse tratamentos de saúde por parte de persoas que carece da titulación universitaria legalmente necesaria para iso, co consecuente prexuízo para a saúde da poboación que iso conleva.

CoFiGa considera que a promoción/publicidade deste tipo de centros atenta contra o dereito á saúde da poboación, por contravir o disposto o Decreto regulador da Publicidade Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia e inducir ao intrusismo profesional en materia sanitaria.

Por iso, desde CoFiGa dirixiranse senllos escritos a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e á Deputación Provincial de Ourense solicitando a creación dun Comité Ético que vixíe e evite a promoción de actividades como as denunciadas a nivel autonómico e en particular en  Termatalia.

CoFiGa denuncia la promoción que se realiza en Termatalia de centros de supuestas terapias alternativas y/o naturales que carecen de acreditación y homologación para la prestación de servicios sanitarios

Por atentar contra el derecho a la salud de la población y contravenir la regulación de publicidad sanitaria

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) denuncia la promoción y exhibición que desde la Feria Internacional de Turismo Termal de Galicia “Termatalia” se realiza de centros de supuestas terapias alternativas y/o naturales que no están acreditados ni homologados para la presentación de servicios sanitarios y en los que, sin embargo, se realizan tratamientos de salud por parte de personas que carece de la titulación universitaria legalmente necesaria para ello, con el consiguiente perjuicio para la salud de la población que ello conlleva.

CoFiGa considera que la promoción/publicidad de este tipo de centros atenta contra el derecho a la salud de la población, por contravenir lo dispuesto el Decreto regulador de la Publicidad Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia e inducir al intrusismo profesional en materia sanitaria.

 

Por ello, desde CoFiGa se dirigirán sendos escritos la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y a la Diputación Provincial de Ourense solicitando la creación de un Comité Ético que vigile y evite la promoción de actividades como las denunciadas a nivel autonómico y en particular en Termatalia. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres