CoFiGa facilita un servizo gratuíto de autobús para o desprazamento ao novo emprazamento do curso “Actualización en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia”

Con saída desde a sede de CoFiGa na Coruña ás 08:45 horas do sábado 14 e do domingo 15, e regreso ás 20:15 horas do sábado e ás 15:15 horas do domingo

12 Sep 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de facilitar o desprazamento ata o novo emprazamento no que esta fin de semana desenvolverase a parte práctica da primeira edición do curso sobre “Actualización en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia”, a Xunta de Goberno do CoFiGa acordou habilitar un servizo gratuíto de autobús.

Os horarios do autobús serán os seguintes: saída desde a sede institucional do CoFiGa na Coruña ás 08:45 horas do sábado 14 e do domingo 15; e regreso á sede CoFiGa ás 20:15 horas do sábado e ás 15:15 horas o domingo.

CoFiGa facilita un servicio gratuito de autobús para el desplazamiento al nuevo emplazamiento del curso “Actualización en Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia”

Con salida desde la sede de CoFiGa en A Coruña a las 08:45 horas del sábado 14 y del domingo 15, y regreso a las 20:15 horas del sábado y a las 15:15 horas el domingo

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento hasta el nuevo emplazamiento en el que este fin de semana se desarrollará la parte práctica de la primera edición del curso sobre “Actualización en Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia”, la Junta de Gobierno del CoFiGa ha acordado habilitar un servicio gratuito de autobús.

Los horarios del autobús serán los siguientes: salida desde la sede institucional del CoFiGa en A Coruña a las 08:45 horas del sábado 14 y del domingo 15; y regreso a la sede CoFiGa a las 20:15 horas del sábado y a las 15:15 horas el domingo.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres