A Asociación Española de Fisioterapeutas recoñece ao CoFiGa a súa estreita colaboración ao longo dos 50 anos de historia da entidade pioneira representando ao colectivo dos fisioterapeutas españois

Durante o acto organizado o pasado 7 de setembro na sede AEF en Madrid, na que tamén se deu a coñecer a creación do Galardón Ramón Fernández Cervantes, que se outorgará a fisioterapeutas ou organizacións cunha contribución excepcional na promoción da profesión nos diferentes ámbitos

11 Sep 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) galardoou o pasado 7 de setembro ao Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), xunto aos Colexios de Fisioterapeutas de Aragón, Estremadura e A Rioxa, pola súa estreita colaboración coa historia da asociación profesional pioneira representando ao colectivo dos fisioterapeutas españois.

Este recoñecemento produciuse o pasado 7 de setembro en Madrid, nun emotivo acto organizado pola AEF para conmemorar o 50 aniversario da súa constitución e no que se deron cita socios fundadores, presidentes e integrantes dos seus actual e anteriores Xuntas de Goberno, os presidentes do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) e da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), presidentes/decanos e membros das Xunta Directivas dos Colexios de Fisioterapeutas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidade de Madrid, Estremadura, Galicia, Illas Baleares, Murcia, Navarra e A Rioxa, representantes de institucións académicas e científicas da Fisioterapia española e personalidades de renome en historia da Fisioterapia en España.

Destacar así mesmo que a AEF deu a coñecer a creación do Galardón Ramón Fernández Cervantes (presidente AEF durante os períodos 1990-1998 e 2003-2008), que se outorgará a fisioterapeutas ou organizacións cunha contribución excepcional na promoción da profesión nos diferentes ámbitos.

La Asociación Española de Fisioterapeutas reconoce al CoFiGa su estrecha colaboración a lo largo de los 50 años de historia de la entidad pionera representando al colectivo de los fisioterapeutas españoles

Durante el acto organizado el pasado 7 de septiembre en la sede AEF en Madrid, en la que también se dio a conocer la creación del Galardón Ramón Fernández Cervantes, que se otorgará a fisioterapeutas u organizaciones con una contribución excepcional en la promoción de la profesión en los diferentes ámbitos

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) galardonó el pasado 7 de septiembre al Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), junto a los Colegios de Aragón, Extremadura y La Rioja, por su estrecha colaboración con la historia de la asociación profesional pionera representando al colectivo de los fisioterapeutas españoles.

Este reconocimiento se produjo el pasado 7 de septiembre en Madrid, en un emotivo acto organizado por la AEF para conmemorar el 50 aniversario de su constitución y en el que se dieron cita socios fundadores, presidentes e integrantes de sus actual y anteriores Juntas de Gobierno, los presidentes del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), presidentes/decanos y miembros de las Junta Directivas de los Colegios de Fisioterapeutas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra y La Rioja , representantes de instituciones académicas y científicas de la Fisioterapia española y personalidades de renombre en historia de la Fisioterapia en España.

Destacar asimismo que la AEF dio a conocer la creación del Galardón Ramón Fernández Cervantes (presidente AEF durante los periodos (1990-1998 y 2003-2008), que se otorgará a fisioterapeutas u organizaciones con una contribución excepcional en la promoción de la profesión en los diferentes ámbitos.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas