Os fisioterapeutas desmontan falsos mitos asociados a lesións e exercicio físico

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ do mes de xullo evidencia que correr non provoca desgaste da cartilaxe dos xeonllos e que levantar peso ou facer adestramento de forza non é prexudicial para as costas

23 Jul 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os fisioterapeutas advirten das erróneas crenzas e mitos existentes sobre as posibles lesións derivadas da práctica de exercicio físico, como poden ser correr ou levantar peso. Así o explican no videoconsello do mes de xullo da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, que nesta ocasión dedican a desmontar mitos sobre actividade física e lesións:

https://youtu.be/TPZVYO2AF38 (galego)

https://youtu.be/BiDWDzYniWM (español)

En concreto, os fisioterapeutas evidencian que, ao contrario do que se cre, correr non provoca desgaste da cartilaxe dos xeonllos nin diminúe a altura dos discos vertebrais, senón todo o contrario. De feito, segundo explican, existen estudos en maiores de 50 anos con artroses de xeonllo que demostran que canto máis se corre, maior altura teñen os discos vertebrais.

Da mesma forma, no clip tamén catalogan como erróneo que levantar peso ou facer exercicios de forza é prexudicial para as costas. “A realidade dinos que os levantadores de peso olímpicos non sofren máis lesións que outros deportistas”, explican desde o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Pola contra, os fisioterapeutas insisten en que a actividade física é moi beneficiosa para a nosa saúde, xa que reduce a mortalidade e prevén enfermidades: mellora a forza, a capacidade de movemento, a flexibilidade e a resistencia cardiovascular; prevén e mellora as enfermidades cardiovasculares ou metabólicas; axuda a previr e tratar o exceso de peso; mellora a saúde articular e ósea; mellora o estado de ánimo e a autoestima, diminuíndo o risco de padecer tensión, ansiedade ou depresión; e aumenta a autonomía e a integración social, o que resulta especialmente importante no caso de discapacitación física ou psíquica.

Tal e como mostran no videoconsello, o movemento forma parte da vida de cada individuo en todas as súas etapas. Tanto os músculos como os ósos van aumentando e adaptándose ao crecemento, facéndose tamén máis fortes e resistentes. Por este motivo, os fisioterapeutas animan a non caer no sedentarismo, tan habitual sobre todo entre as persoas maiores.

Neste sentido, os fisioterapeutas explican que “o medo erróneo a pensar que o corpo é unha especie de máquina que se vai desgastando polo uso, pode chegar a paralizarnos, facéndonos renunciar ao movemento e á actividade física. Pero o certo é que os nosos músculos e os nosos ósos son estruturas vivas, que manteñen a súa capacidade de adaptación, e que se poden facer máis fortes e resistentes se se lles proporciona o estímulo adecuado”.

Finalmente, o videoconsello lembra que é fundamental acudir ao fisioterapeuta en caso de sufrir calquera patoloxía, pois como profesionais sanitarios especialistas no movemento do corpo humano, poden resolver as nosas dúbidas e orientarnos sobre que tipo de exercicios son máis adecuados en cada caso.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual. Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Los fisioterapeutas desmontan falsos mitos asociados a lesiones y ejercicio físico

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ del mes de julio evidencia que correr no provoca desgaste del cartílago de las rodillas y que levantar peso o hacer entrenamiento de fuerza no es perjudicial para la espalda

Los fisioterapeutas advierten de las erróneas creencias y mitos existentes sobre las posibles lesiones derivadas de la práctica de ejercicio físico, como pueden ser correr o levantar peso. Así lo explican en el videoconsejo del mes de julio de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, que en esta ocasión dedican a desmontar mitos sobre actividad física y lesiones:

https://youtu.be/BiDWDzYniWM (español)

https://youtu.be/TPZVYO2AF38 (gallego)

En concreto, los fisioterapeutas evidencian que, al contrario de lo que se cree, correr no provoca desgaste del cartílago de las rodillas ni disminuye la altura de los discos vertebrales, sino todo el contrario. De hecho, según explican, existen estudios en mayores de 50 años con artrosis de rodilla que demuestran que cuanto más se corre, mayor altura tienen los discos vertebrales.

De la misma forma, en el clip también catalogan como erróneo que levantar peso o hacer ejercicios de fuerza es perjudicial para las costas. “La realidad los dicen que los   levantadores de peso olímpicos no sufren más lesiones que otros deportistas”, explican desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Por el contrario, los fisioterapeutas insisten en que la actividad física es muy beneficiosa para nuestra salud, ya que reduce la mortalidad y previene enfermedades: mejora la fuerza, la capacidad de movimiento, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular; previene y mejora las enfermedades cardiovasculares o metabólicas; ayuda a prevenir y tratar el exceso de peso; mejora la salud articular y ósea; mejora el estado de ánimo y la autoestima, disminuyendo el riesgo de padecer estrés, ansiedad o depresión; y aumenta la autonomía y la integración social, lo que resulta especialmente importante en el caso de discapacitación física o psíquica.

Tal y como muestran en el videoconsejo, el movimiento forma parte de la vida de cada individuo en todas las etapas de la vida. Tanto los músculos como los huesos van aumentando y adaptándose al crecimiento, haciéndose también más fuertes y resistentes. Por este motivo, los fisioterapeutas animan a no caer en el sedentarismo, tan habitual sobre todo entre las personas mayores.

En este sentido, los fisioterapeutas explican que “el miedo erróneo a pensar que el cuerpo es una especie de máquina que se va desgastando por el uso, puede llegar a paralizarnos, haciéndonos renunciar al movimiento y a la actividad física. Pero lo cierto es que nuestros músculos y nuestros huesos son estructuras vivas, que mantienen su capacidad de adaptación, y que se pueden hacer más fuertes y resistentes si se les proporciona el estímulo adecuado”. 

Finalmente, el videoconsejo recuerda que es fundamental acudir al fisioterapeuta en caso de sufrir cualquier patología, pues como profesionales sanitarios especialistas en el movimiento del cuerpo humano, pueden resolver nuestras dudas y orientarnos sobre que tipo de ejercicios son más adecuados en cada caso.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

 

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas