O IV Congreso Internacional da Sociedade Española de Fisioterapia en Pelviprineoloxía celebrarase en Barcelona do 24 ao 26 do próximo mes de outubro

Abordará os temas máis relevantes no tratamento conservador das disfuncións do solo pelviano, contando para iso coa participación de expertos nacionais e internacionais

16 Jul 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O IV Congreso Internacional da Sociedade Española de Fisioterapia en Pelviprineoloxía (SEFIP) celebrarase en Barcelona entre os días 24 e 26 do próximo mes de outubro, abordando os temás máis relevantes no tratamento conservador das disfuncións do solo pelviano e contando para iso coa participación de expertos nacionais e internacionais.

O Programa Científico do Congreso organizado pola SEFIP estrutúrase ao redor de 8 mesas redondas, para analizar aspectos como a abordaxe multidisciplinar nas disfuncións urinarias, proctolóxicas e de dor pélvico, xunto a outras temáticas menos tratadas ata o momento, como son a sexualidade, a Oncoloxía ou a fertilidade, así como xustificar a necesidade de implementar tratamentos de Fisioterapia na poboación deportista.

Tamén se desenvolverán distintos talleres prácticos, nos que se abordará a relevancia dun adestramento de calidade para tratar disfuncións do solo pelviano, profundar nas diferentes técnicas de Terapia Manual para tratar ao paciente con dor pélvico e con disfuncións viscerais, adestrar a musculatura do solo pelviano de forma grupal e dun modo motivador para a paciente que mellore a adherencia ao tratamento, ampliar o abano de exercicios que axuden á muller embarazada, así como un taller no que, a través do movemento, os fisioterapeutas podan mellorar as aferencias sensitivas e neuromodular á función do sisema nervioso central en pacientes con dor.

Toda a información sobre o Congreso en: http://sefip2019barcelona.com

El IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pelviprineología se celebrará en Barcelona del 24 al 26 del próximo mes de octubre

Abordará los temas más relevantes en el tratamiento conservador de las disfunciones del suelo pélvico, contando para ello con la participación de expertos nacionales e internacionales

El IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pelviprineología (SEFIP) se celebrará en Barcelona entre los días 24 y 26 del próximo mes de octubre, abordando los temás más relevantes en el tratamiento conservador de las disfunciones del suelo pélvico, contando para ello con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El Programa Científico del Congreso organizado por la SEFIP se estructura en torno a 8 mesas redondas, para analizar aspectos como el abordaje multidisciplinar en las disfunciones urinarias, proctológicas y de dolor pélvico, junto a otras temáticas menos tratadas hasta el momento, como son la sexualidad, la Oncología o la fertilidad, así como justificar la necesidad de implementar tratamientos de Fisioterapia en la población deportista.

También se desarrollarán distintos talleres prácticos en los que se abordará la relevancia de un entrenamiento de calidad para tratar disfunciones del suelo pélvico, profundizar en las diferentes técnicas de Terapia Manual para tratar al paciente con dolor pélvico y con disfunciones viscerales, entrenar la musculatura del suelo pélvico de forma grupal de un modo motivador para la paciente que mejore la adherencia al tratamiento, ampliar el abanico de ejercicios que ayuden a la mujer embarazada, así como un taller en el que, a través del movimiento, los fisioterapeutas podamos mejorar las aferencias sensitivas y neuromodular a la función del sistema nervioso central en pacientes con dolor.

Toda la información sobre el Congreso en: http://sefip2019barcelona.com

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas