Solicitan a colaboración dos fisioterapeutas para un proxecto internacional de investigación sobre o uso de Interfaces Cerebro-Ordenador no campo sanitario

Cunha dunha enquisa online a través da que desexan coñecer a perspectiva dos profesionais da Fisioterapia

16 Jul 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Ao obxecto de solicitar datos para un proxecto internacional de investigación sobre a ética das Interfaces Cerebro-Ordenador e os desafíos de deseñar e utilizar este tipo de tecnoloxía para a atención sanitaria, Aníbal Mosteiro Astobiza, investigador postdoutoral da Universidade do País Vasco (UPV/ EHU), dirixiuse ao Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) solicitando a colaboración dos fisioterapeutas galegos.

Para iso, interesados deberán cumprimentar a seguinte enquisa online, achegando a súa perspectiva desde o punto de vista dos profesionais da Fisioterapia:

https://survey.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dguQr43qd8eZKIt?Q_lang=ES-ES

En documentos adxuntos, ofrécese máis información sobre este proxecto de investigación que está a levarse a cabo por un equipo interdisciplinario con experiencia en Bioética, Filosofía, Enxeñería e Ciencias Sociais, dirixido polo doutor Eric Racine, da Unidade de Investigación en Ética da Saúde Pragmática do Instituto de Investigación Clínica de Montreal (IRCM), contando co financiamento dos Institutos Canadenses de Investigación en Saúde (CIHR) e o Fonds de recherche du Québec-Santé.

Solicitan la colaboración de los fisioterapeutas para un proyecto internacional de investigación sobre el uso de Interfaces Cerebro-Ordenador en el campo sanitario

Con una encuesta online a través de la que desean conocer la perspectiva de los profesionales de la Fisioterapia

Al objeto de recabar datos para un proyecto internacional de investigación sobre la ética de las Interfaces Cerebro-Ordenador y los desafíos de diseñar y utilizar este tipo de tecnología para la atención médica y otras aplicaciones, Aníbal Monasterio Astobiza, investigador postdoctoral de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), se ha dirigido al Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) solicita la colaboración delos fisioterapeutas gallegos.

Para ello, interesados deberán cumplimentar la siguiente encuesta online, aportando su perspectiva desde el punto de vista de los profesionales de la Fisioterapia

https://survey.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dguQr43qd8eZKIt?Q_lang=ES-ES

En documentos adjuntos, se ofrece más información sobre este proyecto de investigación que se está llevando a cabo por un equipo interdisciplinario con experiencia en Bioética, Filosofía, Ingeniería y Ciencias Sociales, dirigido por el doctor Eric Racine, de la Unidad de Investigación en Ética de la Salud Pragmática del Instituto de Investigación Clínica de Montreal (IRCM), con la financiación de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR) y el Fonds de recherche du Québec-Santé.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas