Prazo para a solicitude de voto por correo: do 15 de xullo ao 2 de agosto/2019

Os colexiados e colexiadas poderán solicitar o envío do material oficial para a súa formalización

12 Jul 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Convocado polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) un novo proceso electoral para designar a súa Xunta de Goberno, retrotraéndose ao momento inmediatamente posterior á proclamación das candidaturas presentadas, o próximo 15 de xullo de 2019 queda aberto o prazo para a solicitude do voto por correo, que se prolongará ata o 2 de agosto de 2019.

Por tal motivo, infórmase @s colexiad@s que se habilitará na web institucional (www.cofiga.org) un espazo específico, ao que poderán acceder desde a súa Zona Privada, onde envorcar a dirección á que desexan lles sexa enviado o material oficial para formalizar o voto por correo.

Esta medida permitirá confeccionar un rexistro electrónico de todos os colexiados e colexiadas que soliciten o voto por correo.

Tamén poderase solicitar o voto por correo de forma presencial en calquera das dúas sedes de CoFiGa (A Coruña e Vigo), ou ben enviando un correo electrónico á dirección info@cofiga.org, indicando como asunto SOLICITUDE DO VOTO POR CORREO ELECCIÓNS COFIGA 2019, e especificando os seus datos persoais: nome, apelidos, número de colexiad@, DNI e a dirección á que desexan lles sexa enviado o material oficial para a súa formalización.

Plazo para la solicitud de voto por correo: del 15 de julio al 2 de agosto/2019

Los colegiados y colegiadas podrán solicitar el envío del material oficial para su formalización

Convocado por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) un nuevo proceso electoral para designar su Junta de Gobierno, retrotrayéndose al momento inmediatamente posterior a la proclamación de las candidaturas presentadas, el próximo 15 de julio de 2019 queda abierto el plazo para la solicitud del voto por correo, que se prolongará hasta el 2 de agosto de 2019.

Por tal motivo, se informa a los colegiad@s que se habilitará en la web institucional (www.cofiga.org) un espacio específico, al que podrán acceder desde su Zona Privada, donde podrán volcar la dirección a la que desean les sea enviado el material oficial para formalizar el voto por correo.

Esta medida permitirá confeccionar un registro electrónico de todos los colegiados y colegiadas que soliciten el voto por correo.

También se podrá solicitar el voto por correo de forma presencial en cualquiera de las dos sedes de CoFiGa (A Coruña y Vigo) o bien enviando un correo electrónico a la dirección info@cofiga.org, indicando como asunto SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO ELECCIONES COFIGA 2019, y especificando sus datos personales: nombre, apellidos, número de colegiado, DNI y la dirección a la que desean les sea enviado el material oficial para su formalización. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres