Promovendo a participación nas #ElecciónsCoFiGa2019 que culminan o vindeiro sábado 29 de xuño

Con información sobre as páxinas web e perfís en redes sociais impulsados polas dúas candidaturas que se presentan para conformar a nova Xunta de Goberno

26 Jun 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) promove a participación no proceso electoral para designar a nova Xunta de Goberno que rexerá a entidade durante o próximos catro anos, que culmina o vindeiro sábado 29 de xuño coa emisión do voto presencial.

Co obxectivo de alcanzar a máxima participación posible nestas #ElecciónsCoFiGa2019, a actual Xunta de Goberno anima aos fisioterapeutas colexiad@s que non emitisen xa o seu voto por correo, que acudan o vindeiro sábado 29 de xuño á sede colexial (A Coruña ou Vigo) que lles foi asignada no censo electoral oficial, para deste xeito exercer o seu dereito ao voto.

Facilita para iso información sobre as páxinas web e perfís en redes sociais das dúas candidaturas que se presentan a estas #ElecciónsCoFiGa2019, co obxectivo de que @s fisioterapeutas colexiad@s poidan consultar as súas propostas, iniciativas e programa electoral:

- Candidatura “LOITADORES”, encabezada polo colexiado nº 1.323, D. Perfecto Pampín Lado, como candidato a presidente:

Páxina web: https://loitadores.online/

Perfil Facebook: @loitadores

Perfil Twitter: @loitadores

Perfil Instagram: @loitadorescofiga

- Candidatura “A COR DO COFIGA”, encabezada polo colexiado nº 148, D. Gustavo Paseiro Ares, como candidato a presidente:

Páxina web: http://www.acordocofiga.com/

Perfil Facebook: @NosaCor

Perfil Twitter: @NosaCor

Perfil Instagram: @anosacor

Promoviendo la participación en las #EleccionesCoFiGa2019 que culminan el próximo sábado 29 de junio

Con información sobre las páginas web y redes sociales impulsadas por las dos candidaturas que se presentan para conformar la nueva Junta de Gobierno

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) promueve la participación en el proceso electoral para designar la nueva Junta de Gobierno que regirá la entidad durante los próximos cuatro años, que culmina el próximo sábado 29 de junio con la emisión del voto presencial.

Con el objetivo de alcanzar la máxima participación posible en estas #EleccionesCoFiGa2019, la actual Junta de Gobierno anima a l@s fisioterapeutas colegiad@s que no hayan emitido ya su voto por correo, que acudan el próximo sábado 29 de junio a la sede colegial (A Coruña o Vigo) que les ha sido asignada en el censo electoral, para de este modo ejercer su derecho al voto.

Facilita para ello información sobre las páginas web y perfiles en redes sociales de las dos candidaturas que se presentan a estas #EleccionesCoFiGa2019, con el objetivo de que l@s fisioterapeutas colegiad@s puedan consultar sus propuestas, iniciativas y programa electoral:

- Candidatura “LOITADORES”, encabezada por el colegiado nº 1.323, D. Perfecto Pampín Lado, como candidato a presidente:

Página web: https://loitadores.online

Perfil Facebook: @loitadores

Perfil Twitter: @loitadores

Perfil Instagram: @loitadorescofiga

- Candidatura “A COR DO COFIGA”, encabezada por el colegiado nº 148, D. Gustavo Paseiro Ares, como candidato a presidente:

Página web: http://www.acordocofiga.com/

Perfil Facebook: @NosaCor

Perfil Twitter: @NosaCor

Perfil Instagram: @anosacor

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres