Os exercicios da fase de oposición do proceso selectivo do Sergas na categoría de fisioterapeuta desenvolveranse no primeiro trimestre de 2020

Cambio efectuado por razóns organizativas e loxísticas e atendendo tamén á petición formulada polos aspirantes e polas organizacións sindicais

26 Jun 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os exercicios da fase de oposición do proceso selectivo do Sergas para o acceso ás categorías de fisioterapeuta e enfermeiro/a especialista desenvolveranse no primeiro trimestre do próximo ano 2020, tal e como informa o propio Sergas.

Este cambio débese, tal e como indica o Sergas, a razóns organizativas e loxísticas, atendendo tamén á petición formulada polos propios aspirantes e polas organizacións sindicais.

Los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo del Sergas en la categoría de fisioterapeuta se desarrollarán en el primer trimestre de 2020

Cambio efectuado por razones organizativas y logísticas y atendiendo también a la petición formulada por los aspirantes y por las organizaciones sindicales

Los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo del Sergas para el acceso a las categorías de fisioterapeuta y enfermero/a especialista se desarrollarán en el primer trimestre del próximo año 2020, tal y como informa el propio Sergas.

Este cambio se debe, tal y como indica el Sergas, a razones organizativas y logísticas, atendiendo también a la petición formulada por los propios aspirantes y por las organizaciones sindicales.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres