Os fisioterapeutas recomendan o baile como actividade física saudable e de baixo risco

O novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ está dedicado a como gozar desta actividade sen lesionarse, facendo fincapé na importancia de levar a cabo un quecemento previo antes de comezar a actividade para que o corpo se prepare de maneira gradual, de menos a máis

25 Jun 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O baile, en todos os seus estilos, constitúe unha forma saudable e divertida de manterse activo.

É por iso que o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recoméndao no seu novo  videoconsello da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, no que ao mesmo tempo ofrece unha serie de recomendacións para evitar lesións na súa práctica:

GA: https://youtu.be/qccTDVZ2_Og

ES: https://youtu.be/nyUzSrqE_uw

Como actividade física que coordina os movementos do corpo co compás dun estilo musical determinado, para todas as persoas que bailan, tanto profesionais como afeccionados, é necesario un xusto equilibrio entre a forza e a flexibilidade, co obxectivo de conseguir unha maior amplitude e facilidade de movemento.

No baile realízase un traballo profundo a nivel corporal. Con todo, en determinadas ocasións, a falta de coñecementos sobre a anatomía e  biomecánica do corpo, fai que o bailarín poida sufrir algún tipo de lesión.

Como toda actividade física, a práctica do baile non está exenta do perigo de sufrir lesións, aspecto no que o fisioterapeuta desenvolve un importante labor, tanto detectando a orixe da dor provocada pola lesión, aliviándoo e tratándoo, como facilitando os recursos necesarios para a súa prevención.

A función do fisioterapeuta é facer un estudo minucioso dos xestos lesivos que se están realizando durante as diferentes técnicas e estilos de baile, dar maior elasticidade aos tecidos e máis flexibilidade ao sistema  musculoesquelético, podendo chegar desta forma á máxima capacidade de cada bailarín, sen chegar a lesionarse. E no caso de que xa exista unha lesión, trátase da procura da súa causa, do seu tratamento e do acondicionamento do corpo para eliminala, evitando así a recaída e mellorando as condicións físicas para lograr unha mellor técnica do baile en cuestión.

No baile, a maioría de lesións son de orixe  musculoesquelético, afectando a músculos, ósos e articulacións. Case todas elas ocorren debido a sobrecargas e  microtraumatismos dos tecidos, aínda que en ocasións tamén se producen por accidentes traumáticos como pode ser unha caída. E este tipo de lesións na maioría dos casos son debidas a un lento proceso de desgaste provocado por unha técnica incorrecta (pouco depurada), o uso dun calzado inadecuado, unha volta precipitada á actividade ou unhas limitacións  físicas persoais (musculares, articulares, respiratorias, etc.).

Por todo iso, os fisioterapeutas galegos recomendan realizar un quecemento previo, con movementos suaves e lixeiros que nos axuden a preparar os nosos músculos e articulacións e evitar posibles lesións.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculoesqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Los fisioterapeutas recomiendan el baile como actividad física saludable y de bajo riesgo

El nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ está dedicado a cómo disfrutar de esta actividad sin lesionarse, haciendo hincapié en la importancia de llevar a cabo un calentamiento previo antes de comenzar la actividad para que el cuerpo se prepare de manera gradual, de menos a más

El baile, en todos sus estilos, constituye una forma saludable y divertida de mantenerse activo.

Es por ello que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lo recomienda en su nuevo videoconsejo de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, en el que al mismo tiempo ofrece una serie de recomendaciones para evitar lesiones en su práctica:

GA: https://youtu.be/qccTDVZ2_Og

ES: https://youtu.be/nyUzSrqE_uw

Como actividad física que coordina los movimientos del cuerpo con el compás de un estilo musical determinado, para todas las personas que bailan, tanto profesionales como aficionados, es necesario un justo equilibrio entre la fuerza y la flexibilidad, con el objetivo de conseguir una mayor amplitud y facilidad de movimiento.

En el baile se realiza un trabajo profundo a nivel corporal. No obstante, en determinadas ocasiones, la falta de conocimientos sobre la anatomía y biomecánica del cuerpo, hace que el bailarín pueda sufrir algún tipo de lesión.

Como toda actividad física, la práctica del baile no está exenta del peligro de sufrir lesiones, aspecto en el que el fisioterapeuta desarrolla una importante labor, tanto detectando el origen del dolor provocado por la lesión, aliviándolo y tratándolo, como facilitando los recursos necesarios para su prevención.

La función del fisioterapeuta es hacer un estudio minucioso de los gestos lesivos que se están realizando durante las diferentes técnicas y estilos de baile, dar mayor elasticidad a los tejidos y más flexibilidad al sistema musculoesquelético, pudiendo llegar de esta forma a la máxima capacidad de cada bailarín, sin llegar a lesionarse. Y en el caso de que ya exista una lesión, se trata de la búsqueda de su causa, su tratamiento y del acondicionamiento del cuerpo para eliminarla, evitando así la recaída y mejorando las condiciones físicas para lograr una mejor técnica del baile en cuestión.

En el baile, la mayoría de lesiones son de origen musculoesquelético, afectando a músculos, huesos y articulaciones. Casi todas ellas ocurren debido a sobrecargas y microtraumatismos de los tejidos, aunque en ocasiones también se producen por accidentes traumáticos como puede ser una caída. Y este tipo de lesiones en la mayoría de los casos son debidas a un lento proceso de desgaste provocado por una técnica incorrecta (poco depurada), el uso de un calzado inadecuado, una vuelta precipitada a la actividad o unas limitaciones físicas personales (musculares, articulares, respiratorias, etc.).

Por todo ello, los fisioterapeutas gallegos recomiendan realizar un calentamiento previo, con movimientos suaves y ligeros que nos ayuden a preparar nuestros músculos y articulaciones y evitar posibles lesiones.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres