Información sobre o proceso de escrutinio de votos nas Eleccións 2019 para designar Xunta de Goberno do CoFiGa

Achegando un Manual no que detállanse as características da constitución das mesas electorais que o vindeiro 29 de xuño habilitaranse nas sedes da Coruña e Vigo, así como un documento no que repóndese ás preguntas máis frecuentes sobre a emsión e o reconto dos votos

13 Jun 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) informa os seus colexiados e colexiadas sobre o procedemento que desenvolverase o vindeiro 29 de xuño de 2019 durante o escrutinio dos votos emitidos para elixir a Xunta de Goberno que rexerá a entidade colexial durante o próximos catro anos.

Con tal obxectivo, CoFiGa adxunta nesta información un Manual no que detállanse as características da constitución das mesas electorais que habilitaránse nas sedes da Coruña e Vigo e as súas funcións; do procedemento para seguir para o escrutinio dos votos emitidos, tanto presencialmente como por correo, especificando que votos contabilizaranse como válidos, nulos ou en branco; así como a normativa para a emisión da acta electoral cos resultados finais da votación.

Ademais, e ao obxecto de resolver calquera dúbida ao respecto, CoFiGa tamén adxunta nesta información un documento no que se dá resposta ás preguntas máis frecuentes que pode suscitar o desenvolvemento da votación.

Información sobre el proceso de escrutinio de votos en las Elecciones 2019  para designar Junta de Gobierno del CoFiGa

Adjuntando un Manual en el que se detallan las características de la constitución de las mesas electorales que el próximo 29 de junio se habilitarán en las sedes de A Coruña y Vigo, así como un documento en el que se responde a las preguntas más frecuentes sobre la emisión y el recuento de los votos

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) informa a sus colegiados y colegiadas sobre el procedimiento que se desarrollará el próximo 29 de junio de 2019 durante el escrutinio de los votos emitidos para elegir la Junta de Gobierno que regirá la entidad colegial durante los próximos cuatro años.

Con tal objetivo, CoFiGa adjunta en esta información un manual en el que detallan las características de la constitución de las mesas electorales que se habilitarán en las sedes de A Coruña y Vigo y sus funciones; del procedimiento a seguir para el escrutinio de los votos emitidos tanto presencialmente como por correo, especificando qué votos se contabilizarán como válidos, nulos o en blanco; así como la normativa para la emisión del acta electoral con los resultados finales de la votación.

Además, y al objeto de resolver cualquier duda al respecto, CoFiGa también adjunta en esta información un documento en el que se da respuesta a las preguntas más frecuentes que puede suscitar el desarrollo de la votación.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres