CoFiGa pon en marcha o Proxecto Fisioterapia no Camiño

Con diferente material gráfico que se distribuirá en colaboración cos Colexios de Farmacéuticos, ofrece aos peregrinos recomendacións para afrontar o Camiño de forma saudable e facilita información sobre a oferta de Fisioterapia existente nas etapas galegas

31 May 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Coa finalidade de dar maior visibilidade á Fisioterapia no ámbito do Camiño de Santiago, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon en marcha o Proxecto Fisioterapia no Camiño.

Trátase dun Proxecto a través do que o CoFiGa ofrece e facilita a todos a interesados información sobre os recursos de Fisioterapia aos que pode acceder ao longo das etapas galegas do Camiño de Santiago, facendo fronte con iso ao perigo para a saúde que representa o intrusismo sanitario de tempada que xera o tránsito dos peregrinos.

Ademais da distribución de exemplares da Manual “Fisioterapia no Camiño” que o CoFiGa editou en catro idiomas (galego, español, inglés e francés) con recomendacións para afrontar o Camiño de Santiago de forma saudable, o Proxecto Fisioterapia no Camiño inclúe carteis, chaveiros e adhesivos cun código QR que dá acceso ao novo Buscador de Centros de Fisioterapia desenvolto polo CoFiGa, que dispón dun xeolocalizador que permite ao peregrino buscar o Centro de Fisioterapia máis próximo e que mais se axuste as súas necesidades.

Con este Proxecto CoFiGa tamén aúna sinerxias con outros colectivos profesionais sanitarios, como é o caso dos Colexios de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, que ademais de contribuír na distribución do material gráfico que compón o Proxecto, desenvolverán un importante labor de educación á cidadanía sobre onde debe acudir en caso de lesión durante a súa viaxe.

É un Proxecto aberto e con proxección, ao que en calquera momento poderanse sumar todos os de Fisioterapia de Galicia interesados, incorporándose ao novo Buscador posto en marcha polo CoFiGa.

Neste sentido, o CoFiGa anima a todos os Centros de Fisioterapia de Galicia a incorporar os seus datos no Buscador posto en marcha, a través do que se facilita á cidadanía unha completa información sobre a oferta de Fisioterapia e que permite, ademais de elixir o que máis se axuste ás súas necesidades, situar a localización do máis próximo mediante un xeolocalizador.

Para finalizar, o CoFiGa realiza un expreso agradecemento á colaboración prestada polos Colexios de Farmacéuticos da Coruña, Lugo e Ourense (COFC, COFLUGO e  COFOURENSE), tanto na distribución do material gráfico do Proxecto Fisioterapia no Camiño como no importante labor de educación e información á cidadanía que desenvolven.

CoFiGa pone en marcha el Proyecto Fisioterapia en el Camino

Con diferente material gráfico que se distribuirá en colaboración con los Colegios de Farmacéuticos, ofrece a los peregrinos recomendaciones para afrontar el Camino de forma saludable y facilita información sobre la oferta de Fisioterapia existente en las etapas gallegas 
Con la finalidad de dar mayor visibilidad a la Fisioterapia en el ámbito del Camino de Santiago, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone en marcha el Proyecto Fisioterapia en el Camino.

Se trata de un Proyecto a través del que el CoFiGa ofrece y facilita a todos los interesados información sobre los recursos de Fisioterapia a los que puede acceder a lo largo de las etapas gallegas del Camino de Santiago, haciendo frente con ello al peligro para la salud que representa el intrusismo sanitario de temporada que genera el tránsito de los peregrinos.

Además de la distribución de ejemplares de la Manual “Fisioterapia en el Camino” que el CoFiGa editó en cuatro idiomas (gallego, español, inglés y francés) con recomendaciones para afrontar el Camino de Santiago de forma saludable, el Proyecto Fisioterapia en el Camino incluye carteles, llaveros y pegatinas con un código QR que da acceso al nuevo Buscador de Centros de Fisioterapia desarrollado por el  CoFiGa, que dispone de un geolocalizador que permite al peregrino buscar el Centro de Fisioterapia más próximo y que más se ajuste sus necesidades.

Con este Proyecto  CoFiGa también aúna sinergias con otros colectivos profesionales sanitarios, como es el caso de los Colegios de Farmacéuticos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, que además de contribuir en la distribución del material gráfico que compone el Proyecto, desarrollarán una importante labor de educación a la ciudadanía sobre donde debe acudir en caso de lesión durante su viaje.

Es un Proyecto abierto y con proyección, al que en cualquier momento se podrán sumar todos los Centros de Fisioterapia de Galicia interesados, incorporándose al nuevo Buscador puesto en marcha por el CoFiGa.

En este sentido, el CoFiGa anima a todos los Centros de Fisioterapia de Galicia a incorporar sus datos en el Buscador puesto en marcha, a través del que se facilita

a la ciudadanía una completa información sobre la oferta de Fisioterapia y que permite, además de elegir el que más se ajuste a sus necesidades, situar la localización del más próximo mediante un geolocalizador.

Para finalizar, el CoFiGa realiza un expreso agradecimiento a la colaboración prestada por los Colegios de Farmacéuticos de A Coruña, Lugo y Ourense (COFC, COFLUGO y COFOURENSE), tanto en la distribución del material gráfico del Proyecto Fisioterapia en el Camino como en la importante labor de educación e información a la ciudadanía que desarrollan. 

 

 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas