A Fisioterapia Precirúrxica acelera a recuperación tras a intervención

O videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ do mes de maio pon en valor a importancia da Fisioterapia durante o proceso previo á cirurxía, salientando que chegar ao quirófano nas mellores condicións posibles de mobilidade, elasticidade, forza e circulación evita complicacións poscirúrxicas e reduce as estancias hospitalarias

22 May 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) destaca a importancia da Fisioterapia Precirúrxica para acelerar a recuperación dos pacientes que se sometan a intervencións deste tipo.

Así o explican no videoconsello do mes de maio da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, que nesta ocasión dedican a concienciar sobre a importancia do tratamento con Fisioterapia de forma previa a unha intervención cirúrxica:

GA: https://youtu.be/ROyGp2d7ijw

ES: https://youtu.be/Mh45i1dF67U

A evidencia científica avala como indiscutibles os beneficios da Fisioterapia tras unha intervención cirúrxica, para que o organismo do paciente recupere a forza, o movemento e a funcionalidade, pero os fisioterapeutas tamén inciden na súa importancia durante o proceso previo á cirurxía.

“Hoxe en día, cando a maioría das intervencións cirúrxicas están programadas con antelación, é moi importante chegar ao quirófano o mellor preparado posible, xa que canto máis preparado estea o corpo, máis rápida será despois a recuperación”, explican desde o CoFiGa.

Por iso, resaltan a importancia de consultar co fisioterapeuta sobre os exercicios e tratamentos máis convenientes antes de entrar en quirófano para someterse a unha intervención. “De igual maneira que se fai coas clases de preparación ao parto, o paciente débese preparar para chegar á operación nas mellores condicións posibles de mobilidade, elasticidade, forza e circulación”, lembran.

Este campo de actuación da Fisioterapia é aplicable en todo tipo de cirurxías, tanto cando a intervención afecta o sistema musculoesquelético, cando é de carácter cardiorrespiratorio, en transplantes e mesmo previamente á cirurxía dun cancro. En todos os casos, evita complicacións poscirúrxicas que son causa común de morbilidade e mortalidade, reduce a estancia hospitalaria e permite que a recuperación a posteriori sexa moito máis rápida que nos casos que non se aplica tratamento algún antes da cirurxía.

O videoconsello explica como a actividade física terapéutica é o tratamento por excelencia para que o paciente chegue preparado á operación. Iso si, tal e como salientan desde o CoFiGa, “deberase adecuar sempre á condición física e a tolerancia á dor de cada paciente”.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia Prequirúrgica acelera la recuperación tras la intervención

El videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ del mes de mayo pone en valor la importancia de la Fisioterapia durante el proceso previo a la cirugía, resaltando que llegar al quirófano en las mejores condiciones posibles de movilidad, elasticidad, fuerza y circulación evita complicaciones posquirúrgicas y reduce las estancias hospitalarias

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) destaca la importancia de la Fisioterapia Prequirúrjica para acelerar la recuperación de los pacientes que se sometan a intervenciones de este tipo.

Así lo explican en el videoconsejo del mes de abril de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, que en esta ocasión dedican a concienciar sobre la importancia del tratamiento con Fisioterapia de forma previa a una intervención quirúrgica:

GA: https://youtu.be/ROyGp2d7ijw

ES: https://youtu.be/Mh45i1dF67U

La evidencia científica avala como indiscutibles los beneficios de la Fisioterapia tras una intervención quirúrgica, para que el organismo del paciente recupere la fuerza, el movimiento y la funcionalidad, pero los fisioterapeutas también inciden en su importancia durante el proceso previo a la cirugía.

“Hoy en día, cuando la mayoría de las intervenciones quirúrgicas están programadas con antelación, es muy importante llegar al quirófano lo mejor preparado posible,  ya que cuanto más preparado este el cuerpo, más rápida será después la recuperación”, explican desde el CoFiGa.

Por ello resaltan la importancia de consultar con el fisioterapeuta sobre los ejercicios y tratamientos más convenientes antes de entrar en quirófano para someterse a una intervención. “De igual manera que se hace con las clases de preparación al parto, el paciente se debe preparar para llegar a la operación en las mejores condiciones posibles de movilidad, elasticidad, fuerza y circulación”, recuerdan.

Este campo de actuación de la Fisioterapia es aplicable en todo tipo de cirugías, tanto cuando la intervención afecta al sistema musculoesquelético, cuando es de carácter cardiorrespiratorio, en trasplantes e incluso previamente a la cirugía de un cáncer. En todos los casos, evita complicaciones posquirúrgicas que son causa común de morbilidad y mortalidad, reduce la estancia hospitalaria y permite que la recuperación a posteriori sea mucho más rápida que en los casos que no se aplica tratamiento alguno antes de la cirugía.

El videoconsejo explica cómo la actividad física terapéutica es el tratamiento por excelencia para que el paciente llegue preparado a la operación. Eso sí, tal y explican desde el CoFiGa, “se deberá adecuar siempre a la condición física y la tolerancia al dolor de cada paciente”.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas